Välkommen till

Watpha Gothenburg

Thailändskt Buddhistiskt Tempel på Hisingen

AKTUELLT

PÅMINNELSE för medlemmar att betala in medlemsavgiften för detta år

.

Betala in:
150 kr för hela familjen alt 100  kr för en person på plusgiro:  139262-0
ange om möjligt: emailadress,  Namn,  Adress,  Telnr  samt skriv Medlemsskap