Välkommen till

Watpha Gothenburg

Thailändskt Buddhistiskt Tempel på Hisingen

AKTUELLT

PÅMINNELSE för medlemmar att betala in medlemsavgiften för detta år
senast 30 april för att vara röstberättigad till årsmötet 12 maj.

.

Betala in:
150 kr för hela familjen alt 100  kr för en person på plusgiro:  139262-0
ange om möjligt: emailadress,  Namn,  Adress,  Telnr  samt skriv Medlemsskap