Välkommen till det thailändska Buddhistiska templet Wat Pha Gothenburg.

Skändlavägen 75 Hisingen/Göteborg.

Välkommen till det thailändska Buddhistiska templet Wat Pha Gothenburg.

Skändlavägen 75 Hisingen/Göteborg.

Kommande aktiviteter (กิจกรรมต่อไป) 2024

Vi är medlem i det Nationella Buddhistiska Samfundet SBG Sveriges Buddhistiska Gemenskap, www.sverigesbuddhister.se/
Om inget annat står börjar ceremonitillfällen  ca 9:30

25 maj    Visakabucha dag

1 juni      13 tiden Song Kran (Nyårsfest) i trädgården.

20 juli    Kao Phansa dag