Välkommen till Wat Pha Gothenburg

Thailändskt Buddhistiskt Tempel på Hisingen, Skändlavägen 75 Säve

 

Välkommen till Wat Pha Gothenburg

Thailändskt Buddhistiskt Tempel på Hisingen, Skändlavägen 75 Säve

 

Aktuellt

Observera att när du besöker templet så behöver du där låta din temperatur på pannan mätas och sedan bära ansiktsmask. Vänligen ta med egen ansiktsmask om möjligt.

INFORMATION OM VACCINATION.

หน่วยงานด้านการสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา (Myndigheten för stöd till trossamfund) หน่วยงานด้านการปกป้องและคุ้มครองพลเรือน (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) และสาธารณสุขสวีเดน (Folkhälsomyndigheten) ร่วมกับผู้แทนจากสมาพันธ์ชาวพ���ทธในสวีเดน (Sveriges buddhistiska gemenskap) จัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้กับประชาชนในสวีเดนทราบอย่างทั่วถึงที่สุด Huvudmunk Phra Sathporn Samacharo, Wat Buddhasothorn, Sveriges Buddhistiska Gemenskap, informerar om vaccination

 

Vi är medlem i det Nationella Buddhistiska Samfundet SBG Sveriges Buddhistiska Gemenskap, www.sverigesbuddhister.se/

Kommande aktiviteter (กิจกรรมต่อไป) 2021

25 sept   Sart Dag

23 okt   Ag Phansa dag