ติดต่อเรา

För bokning av studiebesök, vänligen ring Templet 031-409599

Foto Ute-2

Vill du bli medlem då betalar  du in årliga medlemsavgiften:

 150 kr för hela familjen alt 100  kr för en person på plusgiro:  139262-0

 ange: emailadress,  Namn,  Adress,  Telnr  samt skriv Medlemsskap

Klicka på nedan PDF för att få medlemsblanketten:

Medlemsblankett 2016

  Postadress:

 Wat Pha Gothenburg
Skändlavägen 75
417 46  Göteborg
Sweden

 Telefon:

 (+46)  031-40 95 99

E-post:

info@watphagbg.se

Från Centralstationen tag något av följande; spårvagn 6/buss 17, 129, Svart, Grön, Rosa m.fl. två hållplatser mot Hisingen till Backaplan/Hjalmar Brantingsplatsen. Härifrån avgår buss 37 eller 35 (ca 15 min till Templet).

Busstidtabell 37 till Nya Templet

Hållplats: Assmundtorp (50 m till Templet)

Busstidtabell 35 till Nya Templet

Hållplats: Skändla Rös (300 m till Templet)

Busslinjen 37 hållplats Assmundtorp 50 meter till Templet.

Busslinjerna 35, 148, 179 samt 320 hållplats Skändlarös 200 meter till Templet.

Välkommen/Sawadee