เกี่ยวกับเรา

[av_one_full first]

[av_textblock size=” font_color=” color=”]
Föreningen Buddha Saddha Dhamma grundades år 2002 och har sitt säte i Göteborg. Målsättningen är att få byggt ett thailändskt Buddhistiskt Tempel i Göteborg.

Sedan ett antal år tillbaka har vi haft ett Tempel och föreningslokal på Fabriksgatan 38 Göteborg/Gårda. Nu i samband med köpet av fastigheten Asmundtorp 6:1 Skändlavägen 75 på Hisingen så förverkligar vi föreningens målsättning. Under sommaren 2013 flyttar vi in i vårt nya fantastiska Tempel.

Tillkomsten av föreningen Buddha Saddha Dhamma

Våren 2002 bestämde sig gemensamt Srinual Laxing, Sudawan Österlund och Sompan Lööf för att försöka få till ett Thailändskt Buddistiskt Tempel i Göteborgsregionen. Den 6 April 2002 samlades femton Buddistiskt troende vänner hemma hos Sompan i Floda för att grunda en förening som hade som målsättning att få till ett Tempel i Göteborg eller dess närhet. Under detta möte valdes Sudawan till ordförande, Sompan valdes till vice ordförande och Srinual valdes till konsult.  Vid detta möte skänktes ett startkapital, 2000 kr från vardera Sudawan, Srinual samt Arasi Johansson. 700 kr skänktes från Potchara.

Den 2 Juni firade föreningen sin tillkomst genom en öppningsceremoni. Uppträdde gjorde bla  ’stå upp’ komiker Sing Shai, dansshow mfl. Alla stöttade föreningens mål att få byggt ett Tempel. Under morgonens ceremoni deltog munkar från både Tempel i Stockholm och Köpenhamn och dom heter:

    • Phra Khru Prakas Phutthayan från Watsantinivas  Stockholm
    • Phra Khru Palad Somsak Gandhasilo från Wat Pha Köpenhamn  Danmark
    • Phra Khru Sangkarak Bunchuang Kusalo
    • Phra Khru Eakaphol från Watsantinivas  Stockholm

Föreningen Buddha Saddha Dhamma blev registrerat den 13 Juni 2002 i Göteborgs kommun.

Värdegrunder.

Alla är välkomna in i vår gemenskap som värnar vänskap och förståelse för all jordens folk.

Budskap.

Vi vill dela med oss av den Thailändska kulturen till det Svenska folket. Vi vill också medverka till spridning av lycka till alla människor genom Buddismen.

Hur verkar vi.

Vi firar större Thailändska högtider i olika Folkens Hus runtom i Göteborg. Då har vi en mängd olika uppträdanden såsom bla Thailändska traditionella danser, levande musik och sång, tävlingar samt ceremonier. Andra mer lugna traditionella Thailändska Buddistiska ceremonier genomförs också under året på olika publika lokaler. Pengar från dessa tillställningar går oavkortat till föreningens mål.

Behovet av föreningen

I Thailand vördas väldigt högt Kungahuset och Buddismen. Att få träffa munkar och delta i ceremonier är av stor betydelse för det Thailändska folket. Thailändska medlemmar bosatta i västra Sverige har med sig detta behov från hemlandet och därför har föreningen genomfört bussresor från Göteborg till Tempel i både Stockholm och Köpenhamn.  Munkar från båda dessa städer har också blivit inbjudna av föreningen att komma till Göteborg vid firandet av olika högtider samt vid andra stora behov ex.vis när någon troendes släkting, barn avlidit och skall begravas.

Delmål uppfyllt

Våren 2004 via munken Phra Khru Palad Somsak Gandhasilo i Templet Watpha Danmark erbjöds vi en möjlighet  att få till oss två munkar att verka i Göteborgsregionen. Den 7 Juli 2004 skrev föreningen på hyreskontrakt i Kungälv (ca 25km norr om Göteborg). Till dessa lokaler kom de båda munkarna Phra Khru Sangkarak Bunchuang Kusalo och Phra Dhammasathit Vimalo och tillsammans startade vi ett Thailändskt Buddistiskt meditationscenter här. Här kom en slitning vilket resulterade i att munken Phra Bunchuang och föreningen tillsammans med munken Phra Dhammasathit Vimalo gick skilda vägar.

Föreningen förankrade sin vision på högsta politiska nivå i Göteborg Stad. Vår ärade Thailändske Konsul Kenneth Orrgren ordnade till ett möte som närvarades av Göran Johansson, Annelie Hultén, Sonny Lööf och Ying Sudawan Österlund. Därefter öppnade vi ett Tempel och föreningslokal (ca 400 m2) i centrala Göteborg, Fabriksgatan 38 Gårda. Under denna period tillkom munken Phra Phongsak Sovaro.
[/av_textblock]

[/av_one_full][av_one_full first]
[av_gallery ids=’517,547,546,545,544,543,542,541,540,539,538,537,536,535,534,533,532,530,529,528,525,524,523,522,521,520,519′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’5′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]
[/av_one_full]

[av_one_third first]

[av_icon_box position=’left’ boxed=” icon=’ue836′ font=’entypo-fontello’ title=’STADGAR’ link=” linktarget=” linkelement=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=”]
Stadgar Föreningen Buddha Saddha Dhammas – 2011-09-03 rev årsmöte 130706
[/av_icon_box]

[/av_one_third]