Välkommen till

Wat Pha Gothenburg

Thailändskt Buddhistiskt Tempel på Hisingen, Skändlavägen 75 Säve.

AKTUELLT

Skatteverkets angrepp mot den Buddhistiska gemenskapen i Sverige.

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์…..

ขอเชิญชวนช่วยกันปกป้องรักษาพุทธศาสนา ในสวีเดน จากภัยคุมคามกรมสรรพากร สวีเดน

ในช่วงปีที่ผ่านมาทางกรมสรรพากร สวีเดน ได้มีการเรียกเก็บภาษีผลประโยชน์จากพระสงฆ์ ซึ่งมีวัดสังฆบารมี ณ เมือง Eslöv และ วัดป่าสุขใจ สวีเดน ณ เมือง Östersund ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทางกรมสรรพากร สวีเดน ส่งเรื่องเข้าให้ทางศาลพิจารณา เนื่องจากวัดป่าสุขใจ สวีเดน ได้รับคำแนะนำให้ปฏิเสธการเรียกเก็บภาษีผลประโยชน์จากพระสงฆ์ โดยให้ทางสมาคมวัดเป็นผู้รับผิดชอบ โดยแจ้งว่าทางพระสงฆ์ทำงานให้กับวัดหรือสมาคม และทางวัดหรือสมาคมนั้น ได้รับผลประโยชน์ ในรูปแบบของเงินที่ญาติโยมบริจาคมา ถึงแม้ว่าพระสงฆ์จะไม่ได้รับเงินเดือน แต่ได้รับอาหาร และที่พักอาศัยฟรี ซึ่งเปรียบเหมือนเงินค่าตอบแทนการทำงานในรูปแบบหนึ่ง

ทำให้ญาติธรรมชาวไทย ชาวพุทธในสวีเดนเรานั้นเสียความรู้สึกอย่างมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แม้กระทั่งพระสงฆ์ที่วัดป่าสุขใจสวีเดน พากันย้ายที่อยู่ทะเบียนบ้านออกจากวัด เพื่อไม่ต้องการสร้างภาระให้กับทางวัดที่ต้องรับผิดชอบเสียภาษี ในกรณีที่ทางกรมสรรพากรมีการตรวมสอบจำนวนผู้อยู่อาศัยในวัด

ล่าสุดการพิจารณาของศาลที่แจ้งมา ก็ยังเหมือนเดิมตามที่กรมสรรพากรแจ้งเข้าไป ที่พระสงฆ์จะต้องเสียภาษี เพราะท่านทำงานให้กับทางสมาคมวัด ได้รับอาหาร และที่พักฟรีเป็นค่าผลประโยชน์ ทำให้ต้องรีบเร่งชี้แจงให้ทางศาลพิจารณาเรื่องใหม่อีกรอบ เพราะผลกระทบนี้จะทำให้ทางกรมสรรพากรใช้เป็นมาตราฐานในการเรียกภาษีวัดและอื่นๆในสวีเดนต่อไปด้วย จะทำให้วัดและสมาคมต่างๆในสวีเดนมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เป็นการคุกคามพุทธศาสนาในสวีเดนของเรา ทั้งที่จุดประสงค์ของเราคือ การสร้างศูยน์รวมทางใจ ได้ศึกษาธรรมะ ส่งเสริมทำนุบำรุงพุทธศาสนา และช่วงเหลือสังคมสวีเดนด้วยใจ

ขั้นในการยื่นอุทรณ์ จำเป็นต้องมีทนายที่เก่งเฉพาะด้านภาษีและมีความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนา มาช่วยว่าความให้อย่างเร่งด่วน ไม่ฉะนั้นแล้วก็จะเป็นการยอมรับข้อพิพากษาจากทางศาล ให้พระสงฆ์เสียภาษีผลประโยชน์

ทางกลุ่มสมาพันธ์พุทธในสวีเดน ได้ช่วยกันหาทนาย โดยได้คุณ Johan Myrén จาก advokatfirman Cedrik i Göteborg ที่จะมาช่วยว่าความให้

ขั้นตอนต่อไปคือการรวบรวมเงินที่จะมาใช้ว่าจ้างทนาย ซึ่งจะจ่ายตามชั่วโมงทำงาน ทางคณะสมาพันธ์พุทธในสวีเดนได้ตกลงกับทางทนาย ได้ผลสรุปคือ คุณ Johan Myrén จะคิดค่าชั่วโมงถึงแค่ 80 ชั่วโมง และที่เหลือหากเกินก็จะช่วยทำให้ฟรีในการว่าความกับทางศาลชั้นต้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 350 000 โครนสวีเดน แต่หากจำเป็นต้องขึ้นศาลชั้นต่อไปก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทย ชาวพุทธร่วมด้วยช่วยกัน รักษาพุทธศาสนาให้สืบต่อไปในสวีเดน…

ที่ไม่ใช่เป็นการสู้รบ แต่เป็นการชี้แจงด้วยเหตุและผล ที่พวกเราตั้งสมาคมกันขึ้นมา ที่พวกเราสร้างวัดกัน ที่พวกเรานิมนต์พระสงฆ์ท่านมาอยู่ ให้พวกเราทั้งหลายมีที่พึ่งทางใจ มีวัดให้พระสงฆ์ได้พักอาศัย เป็นศูยน์รวมให้พวกเราได้สร้างคุณงามความดี สร้างประโยชน์แก่สังคม และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น…

ตอนนี้มีวัดและสมาคมต่างๆตั้งต้นช่วยกันลงขันแล้วในเบื้องต้น เป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 000โครนสวีเดน

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้…(จะมาอัพเดทภายหลังค่ะ)

แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์

Skatteverkets angrepp mot Buddhismen

Vi är medlem i det Nationella Buddhistiska Samfundet SBG Sveriges Buddhistiska Gemenskap, www.sverigesbuddhister.se/