Dataskydd

Dataskydd hos ideella föreningen Buddha Saddha Dhamma

Din integritet är viktig för oss och vi strävar efter att i största möjliga mån få dig att känna dig trygg med vår hantering av dina personuppgifter. Vi försöker därför vara så transparenta som möjligt med hur vi hanterar dina personuppgifter och du kan självklart alltid be om att ändra eller ta bort dina personuppgifter från våra register.

Vad är en personuppgift?

Det som räknas som personuppgifter är allt som kan bindas till en enskild person. Det kan exempelvis vara namn, telefonnummer eller personnummer men även information om personers verksamhet, matpreferenser till kurser eller donationshistorik.

Hur får vi dina personuppgifter?

Uppgifterna som vi hanterar tas in via att ni ansöker och fyller i en medlemsblankett eller mailar oss.

Varför hanterar vi personuppgifter?

Anledningen för oss att hantera dina personuppgifter är för att kunna ge dig som medlem/besökare den bästa möjliga servicen från oss i form av möten, kurser eller liknande samt för att vi måste uppfylla vissa formella krav på medlemsskap när vi ansöker om bidrag som kommer från eller via den myndighet som delar ut till trossamfund i Sverige. I vissa fall krävs även uppgifterna för att kunna ingå ett avtal med oss. För att kunna göra det på bästa sätt behöver vi under perioder spara personuppgifter.

Hur hanterar vi personuppgifter?

Vi ser till att hantera dina uppgifter varsamt och sparar inte uppgifterna under längre period än det krävs för att uppfylla det avtal vi har med dig eller för att följa de lagar som finns (exempelvis av bokföringstekniska skäl eller annat myndighetsskäl). De system som vi använder för att hantera personuppgifter idag är: Exel, Word (för bl.a maillistor).

Vi kommer självklart aldrig att föra vidare dina uppgifter till extern part.

Vi skyddar dina personuppgifter

Vill du veta mer gällande hur vi hanterar dina personuppgifter eller om du vill se/ändra/ta bort dina personuppgifter från våra register, kontakta Data protection ansvarige Sonny Lööf. Om du anser att föreningen inte uppfyllt de krav som dataskyddsförordningen ställer på dina uppgifter så har du rätt att kontakta Datainspektionen, vars ansvar är att granska företags datahantering.